01/01/2016

Genver 2016

Bloavezh mat d’an holl !

yaouank_2015

Adkavit STARTIEJENN war al leurennoù e miz Genver :

– gwener 08/01 – e Brest (29)

– sadorn 23/01 – e St Sébastien sur Loire (44) – salle an Escall